วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

UTAU with non-unicode language problem

MoozaStudio Production
I'm live in thailand and has some non-unicode problem. It's turn my softwere into this
WTF

So I has Download a tiny program call Locale Emulator.
It's like Applocale from Microsoft but it's work well.
It's work fine for me. BUT any resample.exe are not working. because command-prompt unicode is still thai unicode.
Just uses resample.dll


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

[Mooza Kemono Power]Packet Hero[UTAU Cover]

MoozaStudio Production


 ust akem

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[WIP]sad machine

MoozaStudio Production
New theme New life

MoozaStudio ProductionHello again Today I'm changed my blogger theme. YAYY
So! I Took a picture of process while I'm editing my menu bar.
click for big pic  :P
I uses font awesome 4.4 for menu icon. (Soundcloud,TMBOX,etc.)
Thanks to MyBloggerThemes.com | templateism.com for awesome theme xD

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

TIME TO WAKE UP THIS BLOG!!!!!!

MoozaStudio Production
HI,LONG TIME ON SEE!!!
I'm just busy and lazy to update my blog.
And i have many songs to upload :DDDD

[Mooza]CLEANFREAK[UTAU Cover]


獣音ロウ-ひらり ひらり

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mooza Kemono UTAU + Download

MoozaStudio Production

*Remove noise.
*Fix some bug in oto.ini and freq map.

「モォザ獣-Moozakemono」恋愛勇者

MoozaStudio Production